Multimiljardär: ”För snålt”

Den amerikanske multimiljardären George Soros ger sig nu in i klimatförhandlingar med ett förslag som skulle ge u-länderna ytterligare 100 miljarder dollar och stimulera den globala miljöteknikmarknaden rejält.

80 miljarder dollar per år i tre år till u-länderna är inte tillräckligt, menar den amerikanske George Soros och presenterar ett förslag som ska förhindra att klimatförhandlingarna spricker på grund oenighet i finansieringsfrågorna. George Soros förslag går i korthet ut på att styra om internationella valutafondens likviditetsstöd till stressade och pressade ekonomier till investeringsstöd i ren energi i utvecklingsländer.