Musslor orsakar stora metanutsläpp i Östersjön

Musslor orsakar 10 procent av metanutsläppen i Östersjön. Det visar en ny studie.

Musslor och bottenlevande maskar ökar frisättningen av metangas från havsbottnar. Enligt en ny studie som genomförts av forskare vid Stockholms Universitet, i samarbete med forskare från Cardiff University, så ger bottnar där musslor och maskar lever ifrån sig åtta gånger mer metangas jämfört med bottnar där det inte finns några djur.

Av de totala metanutsläppen från Östersjön uppskattar forskarna att 10 procent kommer från musslor. Det motsvarar metanproduktionen från 20 000 mjölkkor. Enligt Stefano Bonaglia, en av de svenska forskarna som ligger bakom studien, är dessa fynd relevanta för debatten om hur musselodling påverkar ekosystemen och klimatet.

Läs studien här