Myndighet i Australien vill ge klimatflyktingar formell status

Det australiensiska Flyktingrådet vill att de människor som flyr konsekvenserna av klimatförändringarna ska få flyktingstatus.

I den FN-konvention som definierar flyktingar finns än så länge ingen formulering som tar upp de människor som tvingats från sina hem till följd av den globala uppvärmningen.

Förra året testades konventionen när en 36-årig man från Kiribati sökte asyl i Nya Zeeland eftersom att han fruktade för sina och sina barns framtid när havet stigit två meter i hans hemland. Domstolen avslog hans ansökan.

Men nu vill ordförande i det australiensiska Flyktingrådet, Phil Glendenning, att klimatflyktingar ska få formell flyktingstatus. Myndigheten flaggar samtidigt för att Australien kan behöva ta emot tusentals flyktingar från lågliggande stillahavsöar i framtiden.

Sannolikheten att den australiensiska regeringen tar upp frågan om klimatflyktingar innan valet i september är dock liten, speciellt som oppositionen vill minska antalet flyktingar som landet tar emot från 20 000 till 6000.