”Myndigheter bör sprida information om hållbart resande”