Myndigheter struntar i att klimatkompensera för anställdas flygresor

Trots att svenska myndigheter orsakar stora koldioxidutsläpp är det endast ett fåtal som klimatkompenserar.

Få statliga myndigheter klimatkompenserar för de anställdas flygresor. En undersökning som Sveriges Radio genomfört visar att endast sex av 38 tillfrågade myndigheter klimatkompenserar. Detta trots att Naturvårdsverkets siffror visar att myndigheterna står för minst 100 000 ton koldioxidutsläpp årligen.