Mystisk massdöd av fåglar

En fågelexpert har påträffat över 400 döda fåglar på en i ö Blekinge skärgård. Det handlar framför allt om skrattmåsar men även om ett 40-tal kentska tärnor, en mycket ovanlig fågelart.

Naturexperten Le Carlsson har funnit en mängd döda fåglar på en av Blekinges öar.
– Jag skulle bli mycket förvånad om de inte dött på grund av att de fått i sig miljögifter, säger han till tidningen Sydöstran.

Många av fåglarna var flygfärdiga ungfåglar och de hittades på ön Norrören utanför Pukavik i Sölvesborg. Naturexperten Le Carlsson arbetar på uppdrag av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Källa: Sydöstran