Näringsbalansen i Norra ishavet hotas av klimatförändringarna

På grund av klimatförändringarna har halterna av näringsämnen, mineraler och kemikalier ökat kraftigt i Norra ishavet. Nu hotas den känsliga balansen i havet.

Under det senaste decenniet har nivåerna av radium-228 nära fördubblats i Norra ishavet. Det visar en ny studie som genomförts av forskare från Woods Hole Oceographic Institution (WHOI). Enligt forskarna är den drastiska förändringen ytterligare ett bevis för de snabba klimatförändringarna i Arktis. Radium-228 finns i marken och i sediment i klipphyllor längs kusten. När isen i omgivningarna smälter sköljs det ut i havet med smältvattnet. Men radium kan också frigöras av de vågor som skapas när havsisen smälter undan och lämnar mer öppet hav.

Studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Science Advances, visar att även nivåerna av näringsämnen, kol och kemikalier ökat i Norra ishavet. Enligt forskarna kan en förändring av den känsliga balansen allvarliga konsekvenser för de organismer och däggdjur som lever i Norra ishavet.

Läs studien här