Näringsliv och civilsamhälle bjuds in till officiella delar av FN:s klimatförhandlingar