Näringslivet samlar sig inför bindande avtal om global miljölagstiftning