NASA-rapport: Därför kan utsläpp av växthusgaser få rymdvarelser att attackera Jorden

Forskare vid NASA konstaterar att minskade utsläpp av växthusgaser skulle kunna rädda mänskligheten från attackerande rymdvarelser.

När rymdvarelser ser vilken röra vi ställt till med på Jorden, kan utomjordiska varelser känna sig tvingade att vidta drastiska åtgärder. Det hävdar forskare kopplade till Nasa och deras kollegor vid Pennsylvania Stata University i en ny rapport med namnet ”Would Contact with Extraterrestrials Benefit or Harm Humanity? A Scenario Analysis”.

Det är The Guardian som kommit över rapporten och berättar att ett scenario i rapporten bygger på att utomjordiska intelligenta varelser skulle kunna se mänskligheten som ett hot då de ser förändringar i planetens atmosfär. För att förhindra att mänskligheten blir ett allvarligare hot i rymden skulle rymdvarelserna enligt scenariot kunna utrota mänskligheten.

I ett annat scenario kan ”gröna” rymdvarelser helt enkelt välja att utrota mänskligheten för att rädda andra arter på planeten Jorden.

I rapporten har Shawn Domagal-Goldman vid Nasa:s Planetary Science Division tillsammans med ett antal forskare tagit fram en lista med plausibla scenarion om människarn får kontakt med utomjordingar. Växthusgas-scenarierna anses i rapporten visserligen som ”osannolika” men ändå ”fullt möjliga”.

En fråga man ändå bör ställa sig är förstås hur sannolikt det är att mänskligheten någonsin får kontakt med liv i rymden. Forskarna vid Nasa menar emellertid att rapportens innehåll är viktigt – oavsett om vi får kontakt eller ej. Man hävdar att scenarierna i rapporten ger vägledning till den framtida utvecklingen av den mänskliga civilisationen, hur man ska undvika kollapser och hur man ska nå en långsiktig överlevnad.