Nästan hälften av världens mat går till spillo

Enligt en ny rapport slängs så mycket som två miljarder ton mat om året - alltså nästan hälften av all mat som produceras i världen.

Statistiken kommer från brittiska Institution of Mechanical Engineers (IME) som menar att de främsta orsakerna är onödigt strikta bäst före-datum, ”köp en och få en gratis”-kampanjer och västvärldens efterfrågan av ”kosmetiskt perfekt mat” – samt dåliga jordbruksmetoder, otillräcklig infrastruktur och undermåliga förvaringsutrymmen.

FN förutsäger att världens befolkning kommer att växa med tre miljarder människor innan århundradets slut, och mot den bakgrunden så menar IME att det är extremt viktigt att omedelbart tackla problemet med matsvinn.

– Det är häpnadsväckande vilka mängder mat som går förlorade världen över. Det är mat som skulle kunna ge föda åt världens växande befolkning – och de som redan svälter. Det handlar dessutom om ett onödigt slöseri av mark, vatten och energi som används i produktionen, bearbetningen och distributionen av mat, säger Tim Fox, energi- och miljöchef på IME.

I rapporten ”Global Food; Waste Not, Want Not” skriver man att mellan 30 och 50 procent av världens producerade mat ”aldrig når tallriken”.

I Storbritannien skördas inte 30 procent av grödorna för att de inte lever upp till handelns höga krav när det gäller utseende. Samtidigt slänger konsumenterna upp till hälften av den mat som säljs i Europa och USA.