Nationalpark blir dubbelt så stor

Det föreslår Naturvårdsverket.

Det är Björnlandets nationalpark i Västerbotten som myndigheten vill utvidga ytan på till det dubbla.

Enligt Naturvårdsverket är nationalparken en av landets värdefullaste urskogar och tanken är att besökare ska få ännu bättre vildmarksupplevelse. Bland annat planeras två övernattningskojor.

Stora arealer skog och våtmarker med höga natur- och friluftsvärden läggs enligt förslaget till parken och naturvärden ska behållas, heter det, genom naturvårdsbränning.

Dessutom rivs det tidigare förbudet mot kommersiell verksamhet i nationalparken upp.

– Det innebär att nationalparken får större biologisk betydelse och rejält ökade möjligheter för friluftslivet, säger Stefan Henriksson, handläggare på Naturvårdsverket.

Här kan du läsa mer om och lämna synpunkter på förslaget om Björnlandets nationalpark, som Naturvårdsverket tagit fram i samverkan med Åsele kommun och länsstyrelsen i Västerbotten.