Nationellt centrum ska göra transporterna effektivare

Ett nationellt centrum för transporteffektivitet byggs upp på Lindholmen i Göteborg. Målet är att öka olika aktörers samverkan och stärka hela innovationskedjan, från problemidentifiering till implementering.

För att befästa Sveriges ledande position inom transporteffektivitet byggs Closer – ett nationellt centrum där industri och akademi ska samarbeta för att utveckla sektorn. Vinnova stödjer satsningen med fyra miljoner kronor under det första året, och projektet mottar även aktivt stöd från bland annat Trafikverket och Västra Götalandsregionen, skriver Lindholmen Science Park i ett pressmeddelande.

– Closer kommer att samla forskare, näringsliv och myndigheter för att initiera större samarbetsprojekt. Det ska bli en nationell nod för att driva projekt inom till exempel gröna korridorer och för att utveckla hållbara gods- och persontransporter. Vi har redan partners som Schenker, Volvo och Scania. Från akademin har Chalmers varit pådrivande från start och under 2012 kommer andra ledande universitet i Sverige att bjudas in till samarbete, säger Jerker Sjögren, programansvarig för Closer hos Lindholmen Science Park.