måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från BlackRock

”Dekarboniseringen av den globala ekonomin kommer att skapa den största investeringsmöjligheten under vår livstid”

”Jag tror att dekarboni­seringen av den globala ekonomin kommer att skapa den största investerings­möjligheten under vår livstid”, skriver BlackRocks vd Larry Fink i sitt årliga vd-brev.

Publicerad: 11 april 2022, 12:00


I och med övergången till en netto noll-värld kommer i princip alla företag och branscher att behöva genomgå en förvandlingsprocess. En process som innebär såväl utmaningar som möjligheter.

”Framtida unicorns kommer inte att vara sökmotorer eller sociala medieföretag, de kommer att vara hållbara innovatörer med skalbara lösningar – startups som hjälper världen att minska koldioxidutsläppen och göra energiomställningen överkomlig för alla konsumenter”, menar Larry Fink.

Han poängterar att det inte bara är nystartade företag som ska leda förändringen och skapa nya industrier. Ett bra exempel är de senaste årens teknikrevolution inom fordonsindustrin, där vi fått se innovatörer förvandla hela branschen i övergången från bensin till el.

Bara början

”Bilindustrin är dock bara början – varje sektor kommer att förvandlas av ny, hållbar teknik. Ingenjörer och vetenskapsmän arbetar dygnet runt på hur man kan dekarbonisera cement, stål och plast; sjöfart, lastbilstransport och flyg; jordbruk, energi och byggande. Jag tror att dekarboniseringen av den globala ekonomin kommer att skapa den största investeringsmöjligheten i vår livstid”, skriver Larry Fink.

Samtidigt är det A och O att såväl stater som företag säkerställer att människor har tillgång till pålitlig och prisvärd energi under övergången till netto noll. Exempelvis har kriget i Ukraina och sanktionerna mot Ryssland åskådliggjort sårbarheten på Europas energimarknad och fått många länder att omvärdera sin energiförsörjning.

En enorm potential

”Det är en transitionsprocess, där man inte kan gå från 0 till 100 över en dag. I en övergångsperiod kommer det att behövas vissa fossila bränslen, inte minst i utvecklingsländer. Men då gäller det att göra det på rätt sätt och att investera i de lösningar som driver på utvecklingen”, säger Elisabeth Sterner, Nordenchef på BlackRock.

Omställningen kommer att behöva ske i såväl industrialiserade länder som i utvecklingsländer.

”Det finns en enorm förbättringspotential inom områden som till exempel infrastruktur, energiförsörjning och materialåtervinning, men det är viktigt att omställningen sker i en kontrollerad och hanterbar takt som inte påverkar samhällen och levnadsförhållanden på ett negativt sätt”, avslutar Elisabeth Sterner.

Läs mer på blackrock.se

Risktext

Kapital utsatt för risk. Värdet på och intäkter från investeringarna kan öka och minska och kan inte garanteras. Investeraren kanske inte får tillbaka det belopp som investerats från början.

Information om tillsyn. Inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES): detta utfärdas av BlackRock (Netherlands) B.V., auktoriserat och under tillsyn av Nederländernas myndighet för finansiella marknader. Sätesadress: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam. Tel.: 020-549 5200. Tel.: 31-20-549-5200. Handelsregisternummer: 17068311. För att skydda dig spelas telefonsamtal vanligen in.

Analyser i detta dokument har tagits fram och utförts av BlackRock för eget syfte. Resultaten av sådana analyser görs endast tillgängliga tillfälligtvis. Innehållet i detta dokument utgör ingen köprekommendation eller investeringserbjudande. De synpunkter som uttrycks utgör inte något investeringsråd eller något annat råd och är föremål för förändringar. De återspeglar inte nödvändigtvis bedömningarna hos ett företag inom BlackRock-koncernen eller någon del därav. Inga garantier kan lämnas om huruvida innehållet i detta dokument stämmer. Detta dokument är endast avsett för informationsändamål och utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan till någon att investera i BlackRocks fonder och har inte utarbetats i samband med något sådant erbjudande.

© 2022 BlackRock, Inc. Alla rättigheter förbehålles. BLACKROCK BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY är varumärken som tillhör BlackRock, Inc. Eller dess dotterbolag i USA och övriga världen. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare. 2096496

blackrock.se

Texten är en annons från BlackRock