torsdag30 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från Cleerit

EU:s nya direktiv utmanar näringslivet – så kommer ditt företag snabbt igång

Ökad transparens och jämförbarhet i företagens ESG-arbete och icke-finansiella resultat. Det är målet med EU:s nya lag om hållbarhetsredovisning, CSRD, som i grunden förändrar kraven på företagens rapportering.

Publicerad: 22 februari 2023, 14:25


- Det nya EU-direktivet för redovisning av företagens hållbarhetsarbete är utformat för att företag ska välja ”greenaction” framför ”greenwashing”. Chansen att ditt företag ska uppnå strategiska framgångar tredubblas om ert hållbarhetsteam får rätt verktyg och systemstöd, säger Katerina Adam, affärsområdeschef på Cleerit.

– Detta är ett stort steg i rätt riktning, men det kommer att kräva mycket av företagen. Därför är det viktigt att förbereda sig redan nu, säger Katerina Adam, affärsområdeschef på Cleerit. Det nya EU-direktivet är utmanande. Hållbarhetsredovisning ska inte längre bara handla om att samla in och rapportera data och nyckeltal. Nu ställs även krav på att kunna redovisa strukturerade, transparenta och framåtblickande hållbarhetsprocesser och strategier.

– Företagen behöver investera både tid och pengar för att möta de nya kraven. Kostnaden har uppskattats till mellan 450 000 kronor per år för mindre bolag och upp till 3,6 miljoner kronor för större, säger Katerina Adam.

Men trots ökande kostnader räknar EU med att de nya kraven kommer att löna sig för företagen i längden. Detta eftersom att de kommer att få effektivare riskhantering, förbättrade processer och rutiner samt ett ökat samarbete i hela värdekedjan.

– Även om det kostar att implementera de mer omfattande kraven så kommer detta, med andra ord, på sikt att förbättra EU-bolagens konkurrenskraft, konstaterar Katerina Adam.

Ingen anledning att vänta

Hon hoppas att det nya direktivet ska inspirera företag att investera både i hållbarhet och i effektiva, inkluderande arbetsprocesser, och framhåller att det inte finns någon anledning för företagen att vänta med förändringsarbetet.

– Med rätt verktyg blir det mycket lättare att möta det nya regelverket och nå EU:s ambitiösa miljömål. Om du ansvarar för hållbarhet på ditt företag, tveka inte att kontakta oss på Cleerit så hjälper vi dig att korta startsträckan med en SaaS-lösning som gör verklighet av kraven.

Katerina Adam menar att det nu är viktigt för berörda företag att snabbt lägga grunden till de nya processerna.

– För att komma igång med de nya processerna behöver hållbarhetsteamen moderna verktyg. Ingen skulle idag drömma om att låta ekonomichefen hantera ekonomin helt ensam med bara ett Excelark. Detsamma borde gälla för hållbarhetschefer.

Digital ledningsmodell

Utifrån aktuell strategiforskning har Cleerit utvecklat en digital ledningsmodell, Cleerit ESG, som hjälper företag att ta sitt hållbarhetsarbete i mål.

– Vår inkluderande ledningsmodell har prisats av det franska ministeriet för högre utbildning, forskning och innovation och lämpar sig särskilt väl för det nya direktivet, berättar Katerina Adam.

Hon tillägger att i denna SaaS-lösning integreras väsentlighetsanalyser och riskhantering. Här är också hållbarhetsmålen kopplade till strategier, resurser, handlingsplaner och resultat. Lösningen ger även stöd för det dagliga arbetet med statusuppdateringar, nyckeltal och uppföljning i realtid. De slutliga rapporterna genereras automatiskt utformade enligt det nya direktivet.

– Med vår lösning får företagen effektivt stöd för att möta de nya lagkraven och hjälp att snabbt komma igång. Vi har integrerat grundprinciperna i ramverket ESRS och skapat en heltäckande lösning som hjälper våra kunder att göra skillnad på riktigt, säger Katerina Adam. Hon berättar vidare om forskning i företagsekonomi som visar att företag i genomsnitt bara lyckas att genomföra trettio procent av sina strategier, på grund av brister i implementeringsskedet.

– Men forskning visar också att chanserna för strategisk framgång tredubblas när företagen använder ett systemstöd för implementeringen av de nya strategierna. Det stödet behöver hållbarhetsteamen och det kan vi ge dem, säger Katerina Adam.

Läs mer om hållbarhetsrapportering på: www.hallbarhetsrapportering.com


EU:s nya redovisningskrav ska bekämpa greenwashing och leda till en verklig omställning  

Att säkerställa en verklig omvandling av den europeiska ekonomin och bekämpa greenwashing. Det är ambitionen med EU:s nya obligatoriska standard för hållbarhetsredovisning.

Alla börsnoterade företag, större företag och koncerner kommer att omfattas av EU:s nya skärpta direktiv för hållbarhetsredovisning, CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive. Den nya EU-lagen trädde i kraft den 5 januari och innebär att den nuvarande hållbarhetsredovisningslagen kommer att ändras. Kraven på hållbarhetsredovisning förändras därigenom i grunden och blir mer omfattande. De nya direktiven ska nu börja omsättas i nationella lagar. Införandet kommer att ske i fyra steg med start i januari 2024 för de bolag som är först ut med rapportering 2025.

Syftet med CSRD är att förbättra företagens hållbarhetsredovisning, driva ökad transparens och jämförbarhet samt att inkludera flera företag i de obligatoriska kraven på hållbarhetsredovisning. 

CSRD gör det obligatoriskt att rapportera enligt ESRS, ett europeiskt ramverk för hållbarhetsredovisning (European Sustainability Reporting Standards). Denna standard har utvecklats av EFRAG, den europeiska rådgivande gruppen för finansiell rapportering, och ska antas senast i juni 2023 av EU-kommissionen. 

Det är ett kodat och standardiserat ramverk som detaljerat beskriver vad som ska redovisas, vilka principer som ska användas för att analysera hållbarhetspåverkan, risker och möjligheter, definiera hållbarhetsmål, lägga upp handlingsplaner, mäta framsteg och ta fram informationen samt hur detta ska publiceras. 

Läs mer om Cleeit

Texten är en annons från Cleerit