Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

torsdag13.05.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från Triodos Investment Management

Förnybar energi på tillväxtmarknader: En investering alla vinner på

Genom att investera i tillväxtmarknaders energiutveckling bidrar Triodos till att klimatmålen uppfylls – samtidigt som man stödjer den socioekonomiska utvecklingen och förbättrar tillgången till elektricitet i många av världens fattigaste länder.

Publicerad: 22 mars 2021, 10:29


Idag saknar nästan en miljard människor tillgång till tillräckligt med el, och miljontals människor lider av frekventa strömavbrott. Dessutom är nästan tre miljarder människor beroende av "smutsiga bränslen", som kol och animaliskt avfall, för att tillreda mat. Avsaknaden av modern teknik begränsar kraftigt dessa regioners möjligheter att bekämpa fattigdom och ohälsa – samtidigt som det bidrar till ytterligare avskogning och klimatförändringar.

Världens utvecklingsländer står dessutom inför en dubbel utmaning. Å ena sidan är de särskilt sårbara för klimatförändringar, eftersom de saknar finansiell kraft att förhindra eller begränsa de negativa effekterna. Å andra sidan saknas en pålitlig och prisvärd energiförsörjning, vilket ofta är helt avgörande för en fortsatt socioekonomisk utveckling.

Vill stimulera övergången

Därför har Triodos Investment Management en investeringsstrategi som går ut på att stimulera övergången från det nuvarande fossilbaserade energisystemet till ett som är baserat på förnybar energi, ekonomisk hållbarhet och inkludering.

– Som effektinvesterare har vi åtagit oss att främja energiövergången och förbättra tillgången till energi i tillväxtländer. Genom att göra det uppnår vi tredubbel påverkan genom att tackla klimatförändringar, stödja socioekonomisk utveckling och förbättra tillgången till vad som allmänt anses vara en grundläggande mänsklig rättighet, samtidigt som det ger robust avkastning till våra investerare, säger Jacco Minnaar, Styrelseordförande i Triodos Investment Management.

Ger större oberoende

När länder byter till förnybara energikällor säkrar de inte bara tillgången till el, de uppnår även större oberoende genom att använda sig av lokala resurser. Just demokratiseringen av energi och en decentralisering av produktionen är kraftfulla element i den nödvändiga energiövergången. När energin produceras där den konsumeras ger det lokala företag och samhällen en direkt tillgång som minskar beroendet av såväl opålitliga nät som regeringsbeslut. 

– De senaste åren har den tekniska utvecklingen lett till kostnadsminskningar och en snabbare tillväxt för förnybar energi. Tillsammans med innovativa affärs- och finansieringsmodeller har detta skapat helt nya möjligheter för rena, skalbara energilösningar på tillväxtmarknader.

Läs mer om potentialen för förnybar energi i Triodos Investment Managements färska rapport “Powerful Potential”.

Texten är en annons från Triodos Investment Management