Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från Triodos Investment Management

Framtidens mat: Fonden som investerar i ett hållbart livsmedelssystem

Covid 19-pandemin har, mer än något annat, tydliggjort behovet av en övergång till ett mer motståndskraftigt och inkluderande livsmedelssystem. Genom att investera i framtidens spännande lösningar är Triodos Investment Management med och driver på utvecklingen i rätt riktning.

Publicerad: 30 september 2021, 13:42


När den globala pandemin bröt ut belystes snabbt bristerna i det rådande livsmedelssystemet – och när butikshyllorna började gapa tomma tvingades vi alla att reflektera över hur beroende vi är av globaliserade och industrialiserade produktionskedjor. 

– Pandemin har verkligen inneburit ett oöverträffat stresstest för hela vår livsmedelsproduktion. Dessutom har priserna ökat medan tillgången har minskat. FN uppskattar att pandemin kan leda till att upp till 132 miljoner människor kan behöva gå hungriga, vilket är ett av världens just nu mest akuta problem, konstaterar Isabelle Laurencin, fondförvaltare av Triodos Food Transition Europe Fund, som investerar långsiktigt i företag som bidrar till att öka tillgången på ekologiska och hållbart producerade livsmedel i Europa.

Hon menar att pandemin har kastat ett nytt ljus över hur och vad vi äter. Inte nog med att vi i större utsträckning funderar på vad vi äter och matens hälsoeffekter, dessutom vill vi veta varifrån maten kommer.

– Konsumenter visar mer intresse för ekologiska produkter, hälsokost och alternativ till kött – och utvecklar en större medvetenhet om vår påverkan på planeten. Vi ser också att företag som tidigare bara var av intresse för nischinvesterare nu blir mainstream. Det finns ett tydligt momentum. Allt fler investerare upptäcker detta segment och värderingarna stiger, säger Isabelle Laurencin.

Investerar även i nya, snabbväxande företag

Hon berättar att Triodos Food Transition Europe Fund under det senaste året även har börjat investera i yngre, snabbt växande företag – som bidrar till att påskynda den nödvändiga utvecklingen. Dessa är aktiva i hela värdekedjan, exklusive själva jordbruket.

– Ett exempel på företag i vår investeringsportfölj är Farmy, en schweizisk webbutik. Det är en leveransmodell från gård till konsument som främjar lokal konsumtion och möter konsumenternas krav på information om var maten kommer ifrån och vem bonden är.

Även växtbaserade livsmedel är en nisch som växer snabbt – och som kan ge många intressanta uppslag för investeringar.

– Vi ser olika försök att basera mjölk, kött och ost på nya, mer miljömässigt hållbara och ekologiska ingredienser. Ett annat intresseområde är tillväxten av nischaktörer inom dagligvaruhandeln online. Dessa aktörer utmanar de etablerade med fokuserade erbjudanden kring hälsa, hållbarhet och livsstil.

– Och glöm inte heller all ny teknik, till exempel online-handelsplattformar och blockchain-spårningssystem, som kan användas för att informera konsumenterna om var maten kommer ifrån, men också för att beräkna riktiga priser, som verkligen kan definiera vad maten på bordet kostar, avslutar Isabelle Laurencin.

Vill du veta mer om den snabbt växande hållbara livsmedelssektorn och effekten av Triodos Food Transition Europe Funds investeringar? Läs i så fall rapporten ”Investing in resilient and inclusive food systems” här.

Disclaimer

Artikeln är marknadsföringskommunikation. Se prospektet och KID för Triodos Food Transition Europe Fund innan du fattar några slutliga investeringsbeslut. En översikt över investerarens rättigheter finns i prospektet. Värdet på din investering kan variera på grund av investeringspolicyn. Triodos Food Transition Europe Fund förvaltas av Triodos Investment Management. Triodos Investment Management innehar licens som förvaltare av alternativa investeringsfonder och UCITS och står under tillsyn av den nederländska myndigheten Financial Markets och De Nederlandsche Bank.

www.triodos-im.com

Texten är en annons från Triodos Investment Management