Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från HP

Hållbarhet som affärsdrivare

Ökad digital jämställdhet, förbättrad mångfald, 75 procents cirkularitet år 2030 – och netto-noll klimatpåverkan i hela värdekedjan senast år 2040. IT-jätten HP har förstått att hållbarhet är en förutsättning för planeten och framtidens affärer. Med transparens och högt uppsatta mål ska HP ta IT-branschen in i en ny, hållbar era.

Publicerad: 6 juli 2021, 08:59


– För att driva utvecklingen i så många olika frågor har vi insett att vi behöver samarbeta med organisationer som är specialiserade inom olika områden. Idag arbetar vi till exempel med Världsnaturfonden kring råvara från hållbart skogsbruk till förpackningar. Vi arbetar inom RMI om ansvarsfull hantering av råvaran för metaller i våra produkter. Inom andra delar av hållbarhet arbetar vi med Girls Rising för att digitaliseringen ska bli mer jämställd, både tillgångsmässigt och yrkesmässigt, säger Madeleine Bergrahm, hållbarhetsansvarig på HP Norden.

Att bli koldioxidneutrala efter att ha gjort alla tänkbara reduktioner som går att göra i hela värdekedjan är ett minst sagt ambitiöst mål – speciellt för en global teknikleverantör med mängder av olika produktions- och leverantörsled. För att nå dit har HP satt upp flera globala delmål som ska implementeras i alla led. Till exempel ska HP:s egen verksamhet nå noll avfall och koldioxidneutralitet redan 2025. Och innan 2030 ska företaget bli klimatneutralt när det kommer till förbrukningsmaterial, som tonerkassetter, bläckpatroner och papper till skrivare, samt nå 75 procents cirkularitet för produkter och dess förpackningar.

Video: ”Så tacklar HP utmaningen med plastförpackningar”

En viktig aspekt i HP:s hållbarhetsarbete är transparens. Därför publicerar HP årligen en rapport, som används både internt och externt för att tydliggöra på vilket sätt bolaget fokuserar på hållbarhet och i vilken riktning man strävar. 

– Vi är övertygade om att det krävs en stark förankring i företagets affärsstrategi och hos våra medarbetare för att vi ska nå vårt hållbarhetsmål med netto noll år 2040. Vi inser att vi måste ta små och långsiktiga steg för att bli ett hållbart företag i alla våra led. HP ska helt enkelt erbjuda smarta och bra tjänster och produkter som konkurrerar på schyssta villkor, säger Madeleine Bergrahm.

– På lokal nivå medverkar vi bland annat när Nätverket för hållbar upphandling reviderar sin vägledning för uppföljning. Det får betydelse för våra och återförsäljares relationer med kunder för flera år framöver, och ännu viktigare – skickar signaler internt att marknaden i den här delen av världen är intresserad av och följer vårt arbete med leverantörsledet, säger Madeleine.

Hon får medhåll från kollegan Angelica Malmstedt, HR-chef för HP Sverige. Hon berättar att HP aktivt deltar i debatten för att skapa informationsflöden om mänskliga rättigheter och miljöfrågor i produktionsledet både på global och lokal nivå. 

– Det bästa vi kan göra ur ett hållbarhetsperspektiv är att hjälpa våra kunder att välja produkter, som under sin livscykel har så liten miljömässig påverkan som möjligt. Därför har fokus börjat flyttas till att erbjuda holistiska och skräddarsydda tjänster och andra lösningar som ett komplement till hårdvaran, säger Angelica Malmstedt. 

– Ett exempel är vårt nya partnerprogram Amplify som hjälper anslutna partners att välja, utvärdera och anpassa IT-lösningar efter exakt vad kunden behöver, fortsätter Madeleine. 

Angelica och Madeleine betonar att hållbarhetsarbetet inkluderar andra aspekter än de rent miljömässiga.

–  Vi har satt som mål att vi senast år 2030 ska uppnå jämställdhet mellan könen i HP:s ledarskap, att det ska finnas mer än 30 procent kvinnor inom tekniska roller och att vi ska möta eller överträffa arbetsmarknadsrepresentationen för ras- och etniska minoriteter. I Sverige arbetar vi aktivt och låter till exempel alla nyrekryterande chefer gå en kurs i förutfattade meningar, säger Angelica.

–  Vi säljer till hela världen och till en mångfald av individer, och det blir mycket lättare att förstå våra kunder om vi representerar vår marknad, avslutar Madeleine.

Läs hela HP:s hållbarhetsrapport här!

Texten är en annons från HP