Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Onsdag25.11.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från BillerudKorsnäs

Krönika: Att vara klimatpositiv - både förnuft och känsla

Det krävs både väl underbyggd fakta och egen positiv attityd för att jobba med klimatfrågorna på ett framgångsrikt sätt. På sistone har jag deltagit som talare i flera webinarier på temat återhämtning efter pandemin. En vanlig fråga jag får är hur vårt klimatarbete har påverkats av covid-19.

Publicerad: 16 September 2020, 07:48


Mitt budskap i klimatfrågan är tydligt: klimatkrisen är lika närvarande nu som för ett halvår sedan, och våra målsättningar, ambitioner och vårt interna arbete har inte påverkats. Omvärldens förväntningar på oss är också minst lika höga, med en förväntan på att ta ledarskap och bidra till omställningen av samhället till en effektiv och biobaserad ekonomi. Det har blivit tydligt att jag delar den positiva uppfattningen med många andra svenska företag från vitt skilda branscher. Detta ger mig mitt i pandemin en mycket god känsla för framtiden!

På förnuftssidan, så har skogsvårdsexperten Peter Holmgren gjort en studie av BillerudKorsnäs från klimatperspektiv som vi publicerar i dagarna. Skogens roll för att mildra klimatförändringarna är viktig och välkänd. Men det är mindre känt att produkterna från skogens råvara också bidrar till att mildra klimatförändringarna. Vad blir den totala effekten när våra pappersbaserade förpackningar ersätter andra material, till exempel plast? Det är detta som rapporten fördjupar sig i.

Resultatet visar att BillerudKorsnäs för 2019 har en positiv klimateffekt på 5,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar de årliga utsläppen av växthusgaser från hela svenska stålindustrin, eller en tredjedel av alla inrikestransporter i Sverige. En rätt mäktig siffra!

Studien bekräftar också att pappers- och kartongprodukter genererar en klimatfördel som är betydligt högre än om skogsråvaran används direkt, för till exempel energi. Slutsatsen är att företag som BillerudKorsnäs, som stimulerar ansvarsfullt skogsbruk och ser till att fossila produkter byts ut mot förnybara, spelar en avgörande roll i övergången till ett klimatneutralt samhälle. Det är oerhört glädjande när förnuft och känsla pekar i samma riktning!

Malin Ljung Eiborn
EVP Sustainability, BillerudKorsnäs

Lär mer här

Artikeln är producerad i samarbete med BillerudKorsnäs och ej en artikel av Aktuell Hållbarhet