Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Onsdag25.11.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från Krav

Krönika: Kvävet är vår klimatutmaning

I somras när jag reste genom ett vackert Sommarsverige kom jag på mig själv med att titta på åkrarna som jag for förbi med lite nya ögon.

Publicerad: 16 September 2020, 07:54


Som bonddotter och biolog så är kunskapen om kvävets kretslopp inget nytt för mig, men det har sjunkit in ännu mer efter att jag har läst ”Lantbruket och klimatet – ett helhetsgrepp”. Den ger tydlig insikt om hur kvävet – det gödningsämne som alla växter behöver – har en negativ påverkan på klimatet.

Sett till de totala utsläpp som påverkar klimatet negativt, så är jordbruket långt ifrån värst. Inrikestrafiken står till exempel för 32 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser, medan det svenska lantbruket står för 13 procent och jordbruket globalt för 20-25 procent av alla klimatpåverkande utsläpp.

Men även jordbruket måste minska sin klimatpåverkan. Vad är det då inom jordbruket som har störst påverkan på klimatet? Man kan lätt förledas tro att dieselanvändningen i traktorer och andra jordbruksmaskiner är den stora klimatboven. Särskilt som regeringen har tillsatt utredningen ”Ett fossiloberoende jordbruk”. Det är förstås viktigt att arbetsmaskiner kan köras fossilfritt, och korna bidrar ju också med klimatpåverkande gaser. Men det är varken korna eller de fossila drivmedlen där klimatskon skaver som mest, utan det är faktiskt kvävet som är jordbrukets största klimatutmaning.

När bonden har gödslat sina marker, oavsett med konstgödsel eller stallgödsel, så bildas det lustgas. Denna gas är 298 gånger mer klimatpåverkande än koldioxid och dessutom långlivad, med en halveringstid på cirka 100 år. Men det intressanta är kvävets ursprung. Mätningar av olika kväveisotoper har visat att den kraftiga ökningen av lustgas i atmosfären sedan mitten av 1900-talet främst kommer från användningen av konstgödsel. Det beror på att kväve som tillförs med konstgödsel är ett nytillskott som inte tidigare varit i cirkulation.

Kan man som konsument bidra till att det blir mindre lustgas i atmosfären? Svaret är lika tydligt som enkelt: det bästa för klimatet är att välja ekologiskt eller KRAV-märkt, eftersom det inte är tillåtet att använda konstgödsel i ekologisk odling.

Håll koll på kvävet för klimatets skull!

PS. Vill du lära dig mer om hur klimat och jordbruk hänger ihop, så spana in kampanjen Eko-september som pågår just nu.

Anita Falkenek, vd KRAV

krav.se

Artikeln är producerad i samarbete med Krav och ej en artikel av Aktuell Hållbarhet