Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Måndag18.01.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från Triodos Investment Management

Lärdomar av coronakrisen: Därför är inte tillväxt lösningen

Coronakrisen har skakat om hela världen, och samtidigt uppenbarat en mängd brister i våra ekonomiska system. Därför bör fokus vara på att bygga upp en ny, bättre och hållbar ekonomi – snarare än att till varje pris försöka rädda det som redan var trasigt.

Publicerad: 30 November 2020, 15:47


Hans Stegeman, Chief Investment Strategist på Triodos Investment Management.

Covid-19 och de åtgärder som satts in för att bekämpa pandemin har orsakat historiens hittills djupaste lågkonjunktur i fredstid. Hela länder har stängts ner för att förhindra smittspridningen, vilket har lett till närmast oöverskådliga ekonomiska skador. 

– Att det så snabbt blev en stor kris beror på de inbyggda bristerna i vårt ekonomiska system. Det ensidiga fokuset på tillväxt har förvandlat våra ekonomier till effektiva vinstmaskiner, men samtidigt gjort oss mycket sårbara för den här typen av störningar i utbud och efterfrågan, säger Hans Stegeman, Chief Investment Strategist på Triodos Investment Management, som nyligen utvecklade sina tankar om detta i rapporten ”Investing in radical change”.

Läs hela rapporten Investing in radical change här.

Men när världens beslutsfattare har presenterat sina åtgärdspaket i spåren av pandemin så handlar lösningarna till stor del fortfarande om att försöka rädda den gamla ekonomin – vilket har skapat ännu större skulder och orsaker till framtida problem.

– Ekonomisk tillväxt ses fortfarande som lösningen på de flesta problemen. Man tänker att en stigande tillväxt leder till ökad sysselsättning och ger större företagsvinster och skatteintäkter. Men, vi vet sedan lång tid tillbaka att ekonomisk tillväxt inte nödvändigtvis leder till fler jobb. Om tillväxten till exempel enbart sker inom den finansiella sektorn, så kommer den inte vanligt folk till godo, menar Hans Stegeman.

Bortser från de negativa effekterna

Han påpekar också att det vanligaste tillväxtmåttet, BNP, helt bortser från de negativa effekterna av den ekonomiska tillväxten. 

– BNP tar inte alls hänsyn till hur klimatet påverkas. Tillväxtens effekt är dessutom beroende av hur den delas upp bland invånarna i ett land. Om spridningen är väldigt ojämlik, som i USA eller Storbritannien, så finns det mycket stora delar av befolkningen som inte alls får ta del av den.

För att den här krisen inte ska gå till spillo behöver vi alltså tänka i helt nya banor. Och samtidigt koppla samman tillväxtmålen med andra faktorer, som till exempel målen för klimatet.

– För det första måste världens regeringar fokusera på att hjälpa människor, snarare än att hjälpa företag. Istället för att pumpa in pengar i bolag, som i många fall ändå är dödsdömda, så bör pengarna riktas till idéer och initiativ som faktiskt bidrar till samhällets långsiktiga utveckling, säger Hans Stegeman.

– För det andra måste man ta en noggrann titt på transaktionerna. Vi har redan mål för klimat- och hållbarhetsmål. Ska man hjälpa ett företag ska det vara ett vars verksamhet ligger i linje med de långsiktiga samhällsmålen. Genom att stötta nya, positiva initiativ kan vi även ge människor hopp och en tro på framtiden.

Ladda ner rapporten ”Investing in radical change” här.

Artikeln är producerad i samarbete med Triodos Investment Management och ej en artikel av Aktuell Hållbarhet