Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från Advania Sverige

Så tar du ett grepp om scope 3: Klimatsnurran ger konkreta siffror på IT-hårdvarans miljöpåverkan till klimatrapporten

Hårdvaruproduktionens påverkan är stor, men svårgreppbar. Med klimatberäkningen Klimatsnurran vill Advania bistå svenska verksamheter med data på hur stor klimatpåverkan arbetsplatsens IT-produkter har. Samtidigt vill man öka kunskapen om att återtag är det bästa sättet att minska påverkan genom att livslängden då kan dubblas.

Publicerad: 19 november 2020, 08:14


Du som ska sammanställa ett klimatbokslut och ta fram en klimatrapport vet att det inte är det lättaste. Många upplever det relativt “enkelt” att få fram siffror till scope 1 och 2 i GreenHouse Gas Protocol, GHGP. Scope 3, där indirekta utsläpp ska redovisas, är desto mer komplext och svårmätt. Mycket räknas in i scope 3; så även inköp av IT-hårdvara.

Precis som det blir allt vanligare med klimatberäkningar för resor, livsmedel - och nu senast även tjänstepensioner - är det dags för IT-branschen att bidra med ökad kunskap om den klimatpåverkan våra produkter och tjänster har. Vi måste börja rapportera data till våra kunder på löpande basis. 

Tillsammans med HP, DELL och Lenovo har Advania därför tagit fram Klimatsnurran - en kundanpassad klimatberäkning som ger dig överblick över de totala klimatutsläppen för arbetsplatsprodukter och -tjänster orsakar. Resultatet sammanställs i en rapport som mejlas till dig direkt. Rapporten ger dig även information om var i livscykeln de största utsläppen sker. Utöver datan innehåller rapporten en lista med råd, exempelvis kring användning, men även vilka krav du kan ställa på din hårdvaruleverantör. 

Ursprunget till Klimatsnurran är en detaljerad klimatmodell, framtagen tillsammans med konsultföretaget 2050, som möjliggör löpande rapportering till Advanias kunder gällande deras klimatpåverkan - helt anpassad till kundens verksamhet. Samtidigt skapades också Klimatsnurran - en förenklad, kostnadsfri webbversion av modellen som innehåller ett begränsat urval produkter och är öppen för alla verksamheter att använda. 

I relation till annat - hur anmärkningsvärd är egentligen hårdvarans klimatpåverkan? Ett bra exempel är den mängd koldioxid en bärbar PC som används under tre år orsakar - fortfarande en ganska vanlig användningstid innan den byts ut. Inklusive tillverkning, som bidrar till den största mängden utsläpp, uppgår mängden CO2e till cirka 200-300 kilo. Jämfört med en flygresa Stockholm-Paris, som genererar upp till ett ton koldioxid, kan laptopens påverkan verka “låg”. Dock säljs enormt många fler laptops än flygresor till Paris, globalt. 

Till skillnad från Paris-resan har de flesta PC-användare potential att enkelt minska klimatpåverkan från sin användningscykel med nästan 50 procent. Hur? Cirkularitet. Upp till 95 procent av alla IT-produkter som Advania återtar kan leva vidare hos en ny användare. Det betyder att den totala livslängden för varje PC kan dubbleras, och utsläppen för varje användningsperiod om tre år nästan kan halveras. Med partnerskap, transparens och långsiktiga beteendeförändringar kan vi göra skillnad. Börja med att fylla i Klimatsnurran - det tar bara några minuter.

Helena Nordin, hållbarhetschef Advania Sverige och initiativtagare till Klimatsnurran

www.advania.se

Texten är en annons från Advania Sverige