Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från Siemens

Siemens: Så här börjar ditt företag resan mot nettonollutsläpp

"När kunder behöver betala tre gånger mer per megawattimme, så blir behovet av en energiomställning mer påtaglig", konstaterar Krister Lohman, Affärsområdeschef Energy & Performance Services, på Siemens, som har lanserat en webbinarieserie för att hjälpa industriföretag och fastighetsbolag med dekarbonisering och vägen mot nollutsläpp.

Publicerad: 7 juni 2022, 07:58


Krister Lohman, Affärsområdeschef Energy & Performance Services, på Siemens.

Energiomställningen går idag alldeles för långsamt för att Sverige ska nå sina mål om minskade utsläpp. Samtidigt ökar kraven från kunder, medarbetare och myndigheter.

– Lägger man då till den senaste tidens omvärldshändelser och rekordhöga energipriser så blir det ännu tydligare hur affärskritiskt det faktiskt är att arbeta aktivt med hållbarhet och dekarbonisering, konstaterar Krister Lohman.

I webbinarieserien ”Dekarbonisering – Vägen mot nettonollutsläpp” berättar Siemens om de olika stegen företag bör ta för att arbeta effektivt och systematiskt med dekarbonisering. I serien varvas konkreta lärdomar och insikter med inbjudna gäster som berättar om sina erfarenheter.

Detta är även en resa som Siemens själva har gjort, då man har minskat det egna koldioxidavtrycket med över 50 procent sedan 2014. Det allra första steget på resan handlar om att effektivisera bort så mycket energianvändning som möjligt, konstaterar Krister Lohman.

– Det handlar om investeringar i traditionella effektiviseringsåtgärder, där man ser över tekniska installationer, såsom värme, ventilation, kyla, tryckluft och värmeåtervinning – allt för att minska behovet av köpt energi.

För att lyckas med det måste man göra en kartläggning av den egna verksamheten ur ett energiperspektiv, och därefter djupanalysera vad som faktiskt är möjligt att åtgärda redan nu.

– Vi ser många kunder som köper energi för sin produktion, och får överskottsenergi som de bara blåser ut genom taket. Samtidigt köper de energi för att värma fastigheten. Det finns så oerhört många onödiga energiflöden som man kan effektivisera bort, säger Krister Lohman, som menar att industrins moderna produktionslinor ofta står i bjärt kontrast till själva fastigheterna, som ofta är både föråldrade och eftersatta när det gäller underhåll och tekniska installationer

Att satsa ordentligt på effektiviseringsåtgärder gör att nästa steg i processen – lokal energiproduktion – får ett större genomslag.

– Väla Köpcentrum är ett bra exempel på hur man kan arbeta med detta. De har dimensionerat sin solcellsanläggning för att kunna kyla ner byggnaderna med egenproducerad energi. Nu hjälper vi dem dessutom med att installera batterilagring, och även ett relativt litet batteri, på 500 kWh, gör en enorm skillnad. 

– Batteriet kommer att arbeta på en ny marknad för flexibel elanvändning, FCR-D. Detta är en av Svenska Kraftnäts stödtjänster som medger att flera mindre laster ute i Sveriges elsystem kan avstå från att använda energi vid givna tidpunkter och därigenom hjälpa till att stabilisera frekvensen i nätet. För detta får man nya intäktsströmmar vilket gör att man kan bygga ett affärscase, säger Krister Lohman.

Han rekommenderar webbinarieserien till i princip alla företag som vill komma igång med, eller ta nästa steg i, dekarboniseringen.

– Det finns så mycket man kan göra om man tänker lite utanför boxen och börjar använda energin mer flexibelt. Det handlar om att utmana sig själva och undersöka vad som faktiskt är möjligt. Det finns stora ekonomiska fördelar, samtidigt som man är med och löser den energiproblematik som finns.

Se alla delarna i webbinarieserien On Demand här:
Dekarbonisering – vägen mot nettonollutsläpp?

siemens.se

Texten är en annons från Siemens