Naturskyddsföreningen: Regeringen kan rapportera missvisande värden av skogens kolsänka