Naturskyddsföreningen vill se långsiktig politik för biologisk mångfald