Naturvårdsverket: Begränsad nytta med bonus-malus och reduktionsplikt