Naturvårdsverket bekräftar svenskarnas konsumtionsbaserade utsläpp