Naturvårdsverket: Förstudier viktiga för att miljöteknik ska komma till användning