Naturvårdsverket: låt små förbränningsanläggningar slippa EU:s handel med utsläppsrätter