Naturvårdsverket: Ökad livslängd på produkter nyckel till lägre importerade klimatutsläpp