Naturvårdsverket stödjer forskning om giftfri plaståtervinning