Naturvårdsverket: Utsläppsminskningen går för långsamt