Naturvårdsverket vill göra stödet till laddinfrastruktur mer tillgängligt