NCC återvann mer asfalt än någonsin

Under 2011 ökade NCC användningen av asfaltgranulat med drygt 36 procent.

Under 2011 återvann NCC mer asfalt än någonsin. Användningen av asfaltgranulat ökade från 670 000 ton till 916 000 ton, vilket gör bolaget störst i Norden på asfaltåtervinning.

Asfaltgranulat är uppbruten asfalt som krossats ned för återanvändning i nytillverkad asfalt. NCC:s ökning medförde en utsläppsbesparing på drygt 12 000 ton koldioxid, vilket motsvarar utsläppen från 4 500 bensinbilar på ett år, skriver företaget i ett pressmeddelande.

– Vi fokuserar hårt på att öka återvinningen och minska våra koldioxidutsläpp. Därför är det extra roligt när vi överträffar de interna mål som NCC satt upp. Det visar på vilket engagemang som finns i organisationen, säger Hans Säll, affärsutvecklingschef för NCC Roads Holding.

Under förra året bestod 14,7 procent av NCC:s tillverkade asfalt av granulat.