NCC minskade utsläppen dramatiskt genom bränslebyte