Nedmonteringen = tuffa utmaningar

Här är den största utmaningen som väntar när svenska kärnkraftsreaktorer stängs.

– Den största tekniska utmaningen blir bortskaffande av allt material, hur man ska bli av med både det radioaktiva och konventionella avfallet, säger Fredrik de la Gardie, rivningsexpert på Svensk Kärnbränslehantering, SKB, till Ny Teknik, som konstaterar att Barsebäck 2 står näst på tur att monteras ned.

Barsebäck har kommit längst i avvecklingen av svenska reaktorer, både 1 och 2 är stängda. Oskarshamn 1 stänger troligen före 2020 och Ringhals 1 och 2 stängs 2018-2020, enligt den tidigareläggning som Vattenfall aviserat och som Miljöaktuellt berättat om.

Att riva reaktorerna är tidsödande. Enligt ny Teknik startar det stora rivningsarbetet med Barsebäck 1 och 2 år 2023 och kommer enligt plan att ta sju år.

Att riva en reaktorer kostar dessutom flera miljarder.

Läs mer här.