Neodymbrist hotar svensk vindkraft

Det börjar bli ont om jordartsmetallen neodym som används i vindkraftverk. Nu höjer Kina priserna och begränsar exporten. Orsaken är att de behöver den till sina egna vindkraftverk.

Den ovanliga jordartsmetallen neodym har starkt magnetiska egenskaper som gör att vikten i vindkraftsgeneratorer hålls nere. Kina har under lång tid dumpat priserna av neodym på den internationella marknaden. Nu är det slut med det, rapporterar SR Vetenskapsradion.

Enligt Mikael Höök, forskare i globala energisystem vid Uppsala Universitet, expanderar Kina sin egen vindkraftsproduktion och mängden som finns över till andra länder blir därför allt mindre, rapporterar SR Vetenskapsradion.

Neodym finns i låga halter i jordskorpan och därför måste det till annan gruvbrytning för att det ska bli ekonomiskt lönsamt. Idag dominerar Kina utvinningen och marknaden. För att öka försäljningen behövs mera gruvbrytning i andra länder, en process som kan ta lång tid.
 
Prisutvecklingen
på neodym kan medföra att andra energikällor blir billigare än vindkraft:

– Det viktiga att komma ihåg är att samhället vill ha energi, inte nödvändigtvis energi från just vindkraft. Man tenderar att välja de billigare energikällorna, säger Mikael Höök.