WHO: Nio av tio dödsfall orsakade av dålig luft sker i utvecklingsländer

Nästan alla andas in giftig luft på en reguljär basis, men konsekvenserna är värre för de som bor i utvecklingsländer. Det visar en ny studie.

Smog i Kairo. Foto: Sebastian Horndasch/Flickr

I en ny omfattande studie har världshälsoorganisationen WHO undersökt luftkvaliteten i 4 300 städer i 108 länder. Studien visar bland annat att dålig luft ger upphov till sjukdomar som lungcancer, stroke, KOL och luftvägssjukdomar och tar livet av drygt sju miljoner människor årligen.

Trenden är som mest påtaglig i låg- och medelinkomstländer i Afrika och Asien samt i vissa delar av Mellanöstern och Sydamerika. Dessa regioner står för mer än 90 procent av alla luftrelaterade dödsfall.

Den främsta orsaken till luftkvalitén i dessa regioner är enligt WHO bristen på ren energi till hemmet. Mer än hälften av dödsfallen är kopplade till matlagning där bränslet ger upphov till giftig rök.
”Det är oacceptabelt att över tre miljoner människor, mestadels kvinnor och barn, fortfarande andas in dödlig rök varje dag för att de använder förorenande spisar eller bränslen i sina hem. Om vi inte vidtar åtgärder mot luftföroreningar kommer vi aldrig i närheten av hållbar utveckling”, säger Tedros Adhanom Ghebreyesus, chef för WHO i ett uttalande.

Enligt WHO verkar det dock gå åt rätt håll. Till exempel har flera städer börjat att övervaka föroreningsnivåerna och vissa länder har även börjat med en ren energipolitik. Ett sådant exempel är Mexico City som satsar på att ha sotfria bussar samt förbjuda dieselfordon till år 2025.