Nissan Leaf – bättre än bruksansvisningen

Ett test i verklig trafik visade att Nissan LEAF med råge klarade den officiella räckvidden på 100 miles (drygt 16 mil).

PluginCars reporter Nick Chambers fick möjlighet att testa ifall Nissan LEAF:s räckvidd lever upp till biltillverkarens egna uppskattningar. Och visst gjorde den det – Chambers körde bilen från Nissans högkvarter i Nashville till Jack Daniels destilleri (vi får förmoda att han bara beundrade fasaden) och tillbaka på en laddning. Det är en sträcka på 116,1 miles eller 186,84 kilometer. Alltså drygt två mil längre än vad Nissan själva utlovar.

– Efter idag kan jag med orubblig visshet meddela att LEAF-modellen har minst 100 miles räckvidd i den verkliga världen, eftersom Nissan lät mig – som första bilreporter på planeten – göra ett totalt räckviddstest, från ett fulladdat batteri till ett nästan tomt, låter Chambers meddela via PluginCars.

Testet inkluderade varierad körning, med allt från landsvägskörning till stadstrafik. Chambers skriver att han oftast körde 5 mph under tillåten hastighet, men att han hade AC påslagen och på det hela taget körde som han brukar.

Ett test är såklart inte tillräckligt, men det verkar i alla fall som att Nissan LEAF kommer att hålla vad den lovar vad gäller räckvidden.