Nödvändigt att bevara naturliga skogar för att nå klimatmålen

Att avverka skogar för att ge plats åt snabbväxande energiskog som kan användas vid energiproduktion med CCS-teknik kan i slutänden leda till ökade utsläpp. Det visar en ny studie.

Foto:Pexels/Pixabay

Att avlägsna koldioxid från atmosfären med hjälp av teknik som samlar in och lagrar växthusgaser kan bli nödvändigt för att skydda planeten mot klimatförändringar. Men att avverka naturliga skogar för att göra plats för snabbväxande bioenergiskogar som kan användas för energiproduktion med koldioxidinsamling och lagring (BECCS) är inte rätt väg att gå. Det visar en ny studie från University of Exeter.

BECCS-tekniken går ut på att man bygger kraftstationer där biomassa från snabbväxande bioenergiskogar bränns för att bli energi. Den koldioxid som bildas vid förbränningen samlas in och lagras under jord. BECCS anses vara det enklaste och mest kostnadseffektiva sättet att avlägsna koldioxid från atmosfären och skapa minusutsläpp. BECCS-teknik är en viktig del i de flesta modeller som syftar till att hålla temperaturen under 2 grader.

Problemet med BECCS är att det skulle krävas en landyta som är lika stora som två Indien för att odla så pass mycket energiskog att det skulle räcka till den globala energiförsörjningen. Lösningen som föreslagits är att naturlig skog ska avverkas för att ge plats åt bioenergiskogen men enligt forskarna från University of Exeter är det fel väg att gå. I en artikel som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Science Daily slår forskarna fast att avverkningen av naturliga skogar på många platser skulle bidra till så stora koldioxidutsläpp att det är mer effektivt att låta dem stå kvar, vårda och återplantera dem.

Hur väl BECCS fungerar beror på flera faktorer, som vilken typ av biomassa som används och hur mycket fossila bränslen som används i produktionsprocessen. Forskarna utesluter inte att BECCS kan komma att bli det bästa alternativet i framtiden. Men som situationen ser ut idag är det bättre att behålla naturliga skogar, skriver de.

Läs mer här