Nordea står på sig om finanssektorns möjligheter att minska utsläppen