Norden skulle klara sig på enbart förnybar el

En ny studie från Uppsala universitet visar att de nordiska länderna skulle kunna klara sig på enbart förnyelsebar el

I studien, som publiceras i tidskriften Nature Energy, har forskarna tittat på vad som skulle hända om de nordiska länderna helt förlitade sig på naturresurser och förnybara energikällor. En övergång till enbart förnybara energikällor skulle innebära att länderna skulle bli väldigt beroende av väderförhållandena och för att väga upp krävs att man har en mix av olika energikällor som kan väga upp för varandra, samt att man anpassar lagringsmöjligheter och distribution. På så sätt kan till exempel dagar med en låg produktion av vindkraft, till följd av svag vind, kompenseras av energi från andra förnybara källor menar forskarna. Idag sker den förnybara energiproduktionen huvudsakligen i norr medan konsumtionen sker i söder. Detta innebär vissa problem för distributionen av el. I ett nästa steg ska forskarna från Uppsala gå vidare och bygga modeller av hela kraftsystem för att se var flaskhalsarna finns.