Nordiska företag kräver ökade klimatambitioner från EU:s energiministrar