Nordiska företag prövar handel med certifikat för koldioxidminskning