Nordiska ministerrådet integrerar Agenda 2030 i sin egen verksamhet