Nordiska ministrar planerar samarbeten under COP24