Nu äger privatpersoner det mesta av Tysklands förnybara energi

Privatpersoner och lantbrukare står nu tillsammans för mer än hälften av all förnybar energi som produceras i Tyskland.

Enligt Wind-Works står nu privatpersoner (40 procent) och lantbrukare (11 procent) tillsammans för 51 procent av Tysklands förnybara energi, vilket innebär privata investeringar på motsvarande nästan 700 miljarder kronor.

Tillsammans står privatpersonerna och lantbrukarna för 50 procent av solkraften och 54 procent av vindkraften.


Foto: Thomas Kohler

Inte nog med att över 20 procent av Tysklands energi kommer från förnybara källor, det är dessutom till stor del medborgarna som själva äger den. Är det rent av början på ett paradigmskifte vi ser, när det gäller ägandet och kontrollen av energiproduktionen?