Nu åker Ullsuggan ut från Äspölabbet

Svensk Kärnbränslehanterings deponeringsmaskin har gjort sitt. Ullsuggan ersätts av ett tyskt monster.

Den 19 november inviger Svensk Kärnbränslehantering en ny deponeringsmaskin i Äspölaboratoriet, bolagets underjordiska berglaboratorium norr om Oskarshamn där forskning om framtida slutförvaring av använt kärnbränsle pågår.


75 ton ersättare. Bild: SKB

Därmed ersätts den så kallade Ullsuggan av en maskin från tyska Herbst AG. Den nya deponeringsmaskinen – den enda i sitt slag – är 14 meter lång, tre meter bred, fyra meter hög och väger 75 ton. Lastkapaciteten är 25 ton. Till skillnad från företrädaren som var spårbunden är Herbst-maskinen hjulförsedd.


Ullsuggan har gjort sitt. Bild: SKB

Deponeringsmaskinen används för att placera, och vid behov, återta kopparkapslar med använt kärnbränsle i och från de borrhål som används för slutförvaring.