Nu får elavbrotten sin egen Richterskala

För att öka förståelsen för hur samhället påverkas av elavbrott har en KTH-forskare tagit fram en ny skala, som påminner om Richterskalan.

Det är Mats B-O Larsson, doktorand på avdelningen för industriella informations- och styrsystem vid KTH, som står bakom skalan. Syftet är bland annat att öka förståelsen för hur samhället påverkas av elavbrott, och vilka investeringar som måste göras för att i så stor utsträcknings som möjligt undvika dessa, skriver KTH i ett pressmeddelande.

Arbetsnamnet på skalan är Viking Impact Magnitude. Effekten av elavbrotten mäts i just ”Impact Magnitude” från ett till tio, och räknas fram genom att ta antalet berörda människor gånger hur lång tid avbrottet varar.

– Det är lätt att relatera till den här typen av skalor. Stormen Per mätte till exempel 7.7 i Impact Magnitude och kan jämföras med en jordbävning. Många av de 440 000 berörda elanvändarna var utan ström i upp till 10 dagar. Fördelen är att skalan kan användas på alla typer av elavbrott, oberoende om de är orsakade av en hackerattack eller en höststorm, säger Mats B-O Larsson.

Han menar att skalan ger möjlighet att distinkt fastställa olika nivåer för avbrotten, och dessas skador för samhällets funktioner. Och att skalan dessutom skulle kunna användas vid andra typer av samhällsstörningar.

– Bortfall av mobiltelefoni skulle kunna mätas med skalan, men också bristen på tillgång till internet eller vatten.