Nu finns det fler än 60 000 elbilar i Sverige

Två månader efter införandet av bonus malus har försäljningen av el- och hybridbilar ökat kraftigt.

Foto: Whodol/Pixabay

Under sommaren har försäljningen av el- och hybridbilar skjutit i höjden. Under augusti såldes 2 170 laddbara bilar i Sverige, något som innebär att det nu finns 60 256 eldrivna bilar i landet. Sverige ligger nu på tredje plats i Europa, efter Norge och Island, när det kommer till försäljning av elbilar.

Enligt branschorganisationen Power Circle har den höga efterfrågan lett till långa leveranstider på laddbara bilar, något som gör att organisationen nu skriver ner sin korttidsprognos för ökningen av elfordon. Tidigare beräknade man att Sverige skulle ha 80 000 el- och hybridbilar i slutet av året, nu har man ändrat prognosen till 72 000 bilar.

”Bristande tillgång skapar ny osäkerhet på marknaden. Det försvårar investeringsbeslut för företag och personer som vill göra klimatsmarta val och köpa bonusbilar, samtidigt som det fördröjer utvecklingen av andrahandsmarknaden där många privatpersoner köper sina bilar. Ytterst hindrar det omställningen av personbilsflottan”, säger Olle Johansson, vd för Power Circle i en kommentar.